will-rodger-dont-let-yesterday.png

Dont let yesterday take up too much of today.

 

will-rodger-dont-let-yesterday.png

Don’t let yesterday take up too much of today.

به دیروزتان اجازه ندهید که زمان زیادی از امروزتان را اشغال کند.

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

کلاس آنلاین

تعیین سطح آنلاین
ثبت نام رایگان
کلاس های آنلاین
کلاس های حضوری
کلاس فیلم و انیمیشن
کلاس بحث ازاد
کلاس IELTS
کلاس TOEFL
اتاق زبان Chat rooms
اساتید زبان

دانلودها و محصولات

فیلم های fun
فیلم های موضوعی آموزشی
فیلم های کلاس ها
Pdf ها و مقالات
پکیج های آموزشی
تبدیل امتیاز باشگاه به وجه نقد
سفارش آنلاین
پکیج های آموزشی کودکان

englifun

مشخصات تماس:

مجید احمدی : 09127067658